View through Mirror, Wyoming Territorial Prison, Laramie

View through Mirror, Wyoming Territorial Prison, Laramie

View through Mirror, Wyoming Territorial Prison, Laramie